FORMÅL

Jyderup Fonden er en erhvervsdrivende fond ejet af Jyderups borgere.

Vores formål er at udvikle områderne omkring Jyderup by og Skarresøen, herunder også de områder der naturligt indgår i Naturpark Åmosen. Det sekundære formål er at udvikle Jyderup by som et kraftcentrum for den vestlige del af Holbæk Kommune.

Udviklingen skal have fokus på grønne løsninger og oplevelsesøkonomi, som skal være med til at fremme bosætning, besøgende og turismen.

Jyderup Fonden er stiftet af Jyderups Fremtid i 2016. Du kan læse mere om Jyderups Fremtid her.

Fondens vedtægter kan du læse her.