Jyderup Fonden

Jyderup Fondens formål er at udvikle områderne omkring Skarresø og Jyderup og at gøre Jyderup til kraftcentrum i den vestlige del af Holbæk Kommune.

Jyderup Fonden

Jyderup Fonden er en erhvervsdrivende fond, som er ejet af Jyderups borgere.

Jyderup Fondens formål er at udvikle områderne omkring Jyderup by og Skarresøen, herunder også de områder der naturligt indgår i Naturpark Åmosen.

Fondens sekundære formål er at udvikle Jyderup by som et kraftcentrum for den vestlige del af Holbæk Kommune.

Udviklingen skal have fokus på grønne løsninger og oplevelsesøkonomi, som skal være med til at fremme bosætning, besøgende og turismen.

Jyderup Fonden har CVR-nummer 37806544