Jyderup Fonden

Jyderup Fondens formål er at udvikle områderne omkring Skarresø og Jyderup og at gøre Jyderup til kraftcentrum i den vestlige del af Holbæk Kommune.

Fundraising

Jyderup Fonden modtager donationer fra private, virksomheder, fonde eller foreninger, som ønsker at støtte op om de aktiviteter, som er beskrevet i Jyderup Fondens formålsparagraf.