Jyderup Fonden

Jyderup Fondens formål er at udvikle områderne omkring Skarresø og Jyderup og at gøre Jyderup til kraftcentrum i den vestlige del af Holbæk Kommune.

Den politisk besluttede ”Handleplan for Jyderup” sætter fokus på turisme og lægger et godt grundlag for Jyderup Fondens projekt.

Posted by on mandag, 2, juli, 2018

Jyderups borgere har sammen med administrationen i Holbæk Kommune udarbejdet en handleplan for Jyderup, som sætter fokus på bl.a. udvikling af turisme. Handleplanen blev i juni 2018 vedtaget af kommunalbestyrelsen, og kommunalbestyrelsen fulgte Projektudvalget for Udvikling af Lokalområders indstilling om, at turismen skal prioriteres:

 

”1A: Flere overnatningsmuligheder

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder anbefaler, at der udarbejdes en lokalplan for Skarridsøhjemmet, som udlægger ejendommen til turismefremmende formål, og at der udarbejdes en lokalplan for Skarresø Camping, som sikrer campingpladsen mulighed for at opføre nye servicebygninger og nye campinghytter.

På baggrund af disse lokalplaner gennemføres derefter et udbud med henblik på salg af campingpladsen og Skarridsøhjemmet til turismefremmende formål.

 

 1B: Naturrum på campingpladsen

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder anbefaler mellemmodellen med option for udvidelse. Mellemmodellen giver et moderne byggeri på ca. 300 m2 til helårsbrug. Bygningen indrettes med undervisnings- og klublokaler, bad, omklædning og lignende.

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder anbefaler en medfinansiering fra udviklingspuljen på 500.000 kr. til opførelse af bygningen.

 

De resterende punkter i anbefaling afklares i det videre forløb”

 

Det betyder, at Jyderup Fonden vil arbejde videre med at realisere det ambitiøse projekt med restaurant, vandrehjem og campingplads for at styrke turismen og understøtte aktiviteterne i de to store turismefyrtårne Naturpark Åmosen og Istidscykelruten.

 

Læs Handleplan for Jyderup her: http://jyderup.dk/wp-content/uploads/2018/06/Jyderup-handleplan-endelig-2018.pdf

 

Besøg www.jyderup.dk for at læse mere om de mange aktiviteter i Jyderup.

 

Mvh.

 

Bestyrelsen i Jyderup Fonden