Jyderup Fonden

Jyderup Fondens formål er at udvikle områderne omkring Skarresø og Jyderup og at gøre Jyderup til kraftcentrum i den vestlige del af Holbæk Kommune.

Bestyrelsen har konstitueret sig

Posted by on torsdag, 31, maj, 2018

Bestyrelsen konstituerede sig efter bestyrelsesmødet i april 2018. Niels Agerbo fortsætter som formand, og Eggert Lykke Madsen fortsætter som kasserer. Jens Foldager er ny næstformand og afløser Steen Steensen, som trådte ud af bestyrelsen ved årsmødet. Jesper Jørgensen er valgt ind for Jyderup Erhvervsforening. Flemming Larsen fortsætter i bestyrelsen som menigt bestyrelsesmedlem.